HAKKIMIZDA

KAFDAĞI EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ

Bizler ağırlıklı olarak Anavatanları Kuzey Kafkasya olmakla birlikte Kuzey Kafkasyalı olmadığı halde bölgeyi ve halkını seven Türkiyeli Müslümanlarız.    2008 yılında Rusya Federasyonunun gelecekteki Kafkasya politikalarının değişeceğini öngörerek yeni bir anlayışla yeni bir yapı kurulması gerektiğine inanarak adımızı da Kafkasya’nın en yüksek noktası olan Elbrus’tan alarak Elbrus İnsani Yardım ve Kültür Derneğini kurduk. Hayatına 2008 yılında Elbrus İnsani Yardım ve Kültür Derneği adıyla başlayan derneğimiz, 2013 itibariyle projelerini Kafdağı Eğitim ve Kültür Derneği adıyla devam ettirme kararı almıştır. Elbrus, Kafkasya’nın en yüksek noktası ve dağı iken Kafdağı, Kafkasya’daki dağların Türk masallarındaki adıdır. Merkezi Türkiye’de, faaliyet bölgesi Kafkasya’da olan derneğimiz için daha kapsayıcı bir isimle yola devam kararı alınarak yeni bir döneme geçilmiştir. Kafdağı Eğitim ve Kültür Derneği, Kafkasya’daki Müslüman Kafkas halklarıyla Türkiye ve Türkiye’deki Kafkas halkları arasındaki köprü ihtiyacına cevap verebilmek, toplumların eğitim, kültür, din gibi sosyal potansiyellerine katkıda bulunabilmek için yola koyulmuştur.

Derneğimiz faaliyet alanı Kuzey Kafkasya’daki Rusya’ya bağlı bütün özerk cumhuriyetler yani Kabardey-Balkar, Adıgey, Karaçay-Çerkes, Osetya, Çeçenistan, İnguşetya ve Dağıstan ile birlikte bağımsız Güney Osetya ve Abhazya’dır. Ana faaliyetlerimiz insani yardım ve eğitim alanıdır.  Bunun yanında dini hizmetler için de bölgelerdeki Dini İdareler ile işbirliği içerisinde faaliyetler yürütülmektedir. Bu faaliyetlerin başlıcası çocuklar için Kuran kursları oluşturmak ve devamını sağlamaktır. Süregiden projelerle birlikte sürekli yeni projeler üreterek halkımıza hizmet etmeye çalışacağız. Hâlihazırda Türkiye ve Kafkasya toplumu arasında var olan kültürler arası aşinalığın daha geniş tabanlı bir şekilde tanıtılması için de saha hazırlıklarımız devam etmektedir.

Kafdağı olarak tasarlanan ve hayata geçirilmekte olan projelerde öncelikli hedef  Türkiye ve Kafkasya halkları arasındaki bağı güçlendirmek, iki toplum, iki bölge, iki kültür arasındaki gelişmelere sağlam bir köprü oluşturabilmek ve katkıda bulunabilmektir.